Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցի առաջնային նպատակներն են ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության համար դիվանագիտական կադրերի պատրաստումը, դիվանագետների, ինչպես նաև պետական մարմինների արտաքին կապերի ստորաբաժանումների աշխատակիցների վերապատրաստումը և միջազգային հարաբերությունների ոլորտում միջազգային գիտակրթական համագործակցությունը:


Դիվանագիտական դպրոցն իր ծրագիրն իրականացնում է Եվրոպական Միության հետ սերտ համագործակցությամբ, դասընթացների ուսումնական ծրագրերը կազմում է ՀՀ արտաքին քաղաքականության գերակայություններին համապատասխան և նույնաբնույթ առաջատար կրթական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերին համահունչ: Դպրոցում դասախոսելու հրավիրվում են համապատասխան ոլորտների առաջատար մասնագետներ: Դպրոցում դասավանդվում են միջազգային հարաբերություններին և դիվանագիտությանն առնչվող երկու տասնյակից ավելի տեսական և գործնական առարկաներ:


Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցի լավագույն շրջանավարտները աշխատանքի են ընդունվում Արտաքին գործերի նախարարությունում:


Դիվանագիտական դպրոցը դիվանագիտական ծառայության անցնելու հիմնական ուղին է: